Apteka.
Muzeum Farmacji

Apteka od ponad 150 lat, wpisuje się chlubnie w krajobraz ulicy Gdań„skiej w Bydgoszczy. Muzeum Farmacji, to miejsce wyją…tkowe. Muzeum otwarto w okrą…głą… 150-tą… rocznicę™ zał‚ożenia apteki przez aptekarza z Ostrowa (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski), Constantina Augusta Mentzla.

Apteka

Apteka od ponad 150 lat, wpisuje się chlubnie w krajobraz ulicy Gdań„skiej w Bydgoszczy.

Muzeum Farmacji

Powstał‚e 27.XII.2003 r. Muzeum Farmacji, to miejsce wyją…tkowe. Mieś›ci się™ ono w Aptece "Pod Łabę™dziem" stanowią…c jej historyczną… część‡.
Muzeum otwarto w okrą…głą… 150-tą… rocznicę™ zał‚ożenia apteki przez aptekarza z Ostrowa (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski), Constantina Augusta Mentzla.